Summa sidvisningar

3 april 2011

VARNING!

Vill i all välmening varna för produkten nedan. Överdosering kan ge svåra biverkningar som:
– Narcissistisk självsyn (man är i själva verket inte alls så snygg och charmig som man tror)
– neurologiska skador (huvudvärk från helvetet)
–  magsmärtor
– skakningar
– ångest
... för att nämna några.
Detta är en produkt som ska användas med stor försiktighet. Samt enbart i kombination med SMS/FB/chatt-lås.

Inga kommentarer: